I UK 169/19, Wykazanie występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, jako przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do... - OpenLEX

I UK 169/19, Wykazanie występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, jako przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów jako przesłanka przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Zakaz zawierania przez pracodawców z lekarzami subkontraktów na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3032777

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.