Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884551

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 6 listopada 2012 r.
I SAB/Bd 16/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Łent (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Adamczewska-Wasilewicz, Dariusz Dudra.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 listopada 2012 r. sprawy ze skargi k.r.i R. R. na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niewydanie postanowienia w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.