Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889553

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 listopada 2012 r.
I SA/Wr 814/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (spr.).

Sędziowie WSA: Jadwiga Danuta Mróz, Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 listopada 2012 r. sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za I kwartał za 2005 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.