I SA/Wr 58/22, Wszczęcie postępowania z urzędu a wydanie decyzji z przekroczeniem granic przedmiotu postępowania - Wyrok... - OpenLEX

I SA/Wr 58/22, Wszczęcie postępowania z urzędu a wydanie decyzji z przekroczeniem granic przedmiotu postępowania - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3390348

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.