I SA/Wr 316/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3140069

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2019 r. I SA/Wr 316/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska (spr.).

Sędziowie WSA: Daria Gawlak-Nowakowska, Kamila Paszowska-Wojnar.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości A. spółki z o.o. w upadłości z siedzibą we W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia 6 lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. na poczet zaległości w tym podatku za luty, maj i sierpień 2017 r. oraz w podatku od towarów i usług za sierpień 2017 r. oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.