Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889605

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
I SA/Wr 31/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (spr.).

Sędziowie WSA: Jadwiga Danuta Mróz, Marek Olejnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wa. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od gier za maj 2011 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.