I SA/Wr 309/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139833

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2019 r. I SA/Wr 309/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sędziowie WSA: Daria Gawlak-Nowakowska, Piotr Kieres (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 lipca 2019 r. sprawy ze skargi P. R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.