I SA/Wr 1726/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807019

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2016 r. I SA/Wr 1726/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Olejnik.

Sędziowie WSA: Daria Gawlak-Nowakowska (spr.), Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2016 r. przy udziale sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.