I SA/Wr 1193/21, Ustalenie charakteru zbiornika wodnego dla potrzeb zwolnienia od podatku od nieruchomości. - Wyrok... - OpenLEX

I SA/Wr 1193/21, Ustalenie charakteru zbiornika wodnego dla potrzeb zwolnienia od podatku od nieruchomości. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3379804

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.