I SA/Wa 463/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812166

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. I SA/Wa 463/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska.

Sędziowie WSA: Elżbieta Sobielarska (spr.), Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 r. sprawy ze skargi C. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.