Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892893

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2011 r.
I SA/Wa 2193/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sędziowie WSA: Jolanta Dargas, Przemysław Żmich (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi B. A. i W. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej świadczenia pieniężnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.