I SA/Wa 1897/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2810013

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r. I SA/Wa 1897/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska.

Sędziowie WSA: Marta Kołtun-Kulik Joanna Skiba (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi H. W. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.