I SA/Wa 1834/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2996196

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Wa 1834/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Dargas Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2018 r. sprawy ze skargi T. (...) Spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.