I SA/Wa 1113/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801770

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. I SA/Wa 1113/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sędziowie WSA: Iwona Kosińska Elżbieta Sobielarska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.