I SA/Sz 72/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811995

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 maja 2016 r. I SA/Sz 72/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtysiak.

Sędziowie WSA: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Bolesław Stachura (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. sprawy ze skargi "D." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 3 czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.