Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882899

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 listopada 2012 r.
I SA/Sz 392/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska.

Sędziowie WSA: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Marzena Kowalewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 listopada 2012 r. sprawy ze skargi B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie nadpłaty z tytułu podatku od gier za marzec 2010 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.