Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2853936

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 września 2014 r.
I SA/Rz 570/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący S. WSA Tomasz Smoleń ( spr.) Sędziowie WSA Grzegorz Panek WSA Kazimierz Włoch Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 września 2014 r. spraw ze skarg L.G. na postanowienia Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) maja 2014 r. - nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji nr (...) z dnia (...) września 2012 r. wydanej przez Kierownika (...) Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji nr (...) z dnia (...) września 2012 r. wydanej przez Kierownika (...) Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji nr (...) z dnia (...) września 2012 r. wydanej przez Kierownika (...) Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji nr (...) z dnia (...) września 2012 r. wydanej przez Kierownika (...) Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - oddala skargi - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.