Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851916

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 lipca 2014 r.
I SA/Rz 254/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz Sędziowie NSA Maria Serafin-Kosowska (spr.) WSA Jarosław Szaro Protokolant specjalista Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 lipca 2014 r. spraw ze skarg k.m. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2014 r. - nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 rok, - nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok - oddala skargi-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.