I SA/Ol 725/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807612

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2016 r. I SA/Ol 725/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Błesiński (spr.).

Sędziowie WSA: Wiesława Pierechod, Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2016 r. sprawy ze skargi spółki A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.