Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894659

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 10 marca 2011 r.
I SA/Ol 4/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ryszard Maliszewski.

Sędziowie: NSA Włodzimierz Kędzierski, WSA Renata Kantecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 10 marca 2011 r. sprawy ze skargi Ł.I.W na decyzję Dyrektora Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z sankcjami na rok 2009 oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.