I SA/Lu 528/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3140450

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 listopada 2019 r. I SA/Lu 528/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Małysz (spr.).

Sędziowie WSA: Wiesława Achrymowicz Andrzej Niezgoda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 listopada 2019 r. sprawy ze skargi S. P. K. spółki jawnej z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podatku akcyzowego za styczeń 2012 r. - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.