I SA/Lu 382/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871085

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 października 2013 r. I SA/Lu 382/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk.

Sędziowie WSA: Wiesława Achrymowicz (spr.), Krystyna Czajecka-Szpringer.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 października 2013 r. sprawy ze skargi J. B. o wznowienie postępowania w sprawie I SA/Lu 425/12 ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty targowej oddala skargę o wznowienie postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.