I SA/Lu 379/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871039

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 września 2013 r. I SA/Lu 379/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Fita (spr.).

Sędziowie: WSA Krystyna Czajecka-Szpringer, NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 września 2013 r. sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wznowienie postępowania w sprawie I SA/Lu 422/12 oddala skargę o wznowienie postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.