Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003475

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 marca 2018 r.
I SA/Lu 29/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sędziowie WSA: Krystyna Czajecka-Szpringer, Asesor sądowy Jerzy Parchomiuk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 marca 2018 r. sprawy ze skargi E. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. oraz wysokości odsetek od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń, marzec i kwiecień 2012 r. - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.