Orzeczenia sądów
Opublikowano: Rzeczposp. Pod 2015/267/9

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 października 2015 r.
I SA/Łd 537/14
Obowiązek wykazania przez organ, że przedsiębiorca miał świadomość co do nieprawidłowości związanych z rozliczeniem VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.