Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892889

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 stycznia 2011 r.
I SA/Łd 445/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.