I SA/Łd 353/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3143670

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 października 2019 r. I SA/Łd 353/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński (spr.).

Sędziowie: NSA Bogusław Klimowicz, Asesor, WSA Małgorzata Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2019 r. sprawy ze skargi I. R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia 28 lutego 2019 r. nr (...) (...) w przedmiocie orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku podatnika zobowiązania w podatku od towarów i usług za 2015 r. i odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek za poszczególne miesiące 2015 r. oraz określenie przybliżonej kwoty zobowiązań podatkowych i kwot odsetek w tym podatku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.