Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897849

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 maja 2011 r.
I SA/Łd 1459/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda.

Sędziowie WSA: Bożena Kasprzak (spr.), Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2011 r. sprawy ze skargi J. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za lipiec - wrzesień 2004 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.