Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880176

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
I SA/Kr 764/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Paweł Dąbek, Sędzia: WSA Maja Chodacka (spr.), Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Protokolant: Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r., sprawy ze skargi "E" Sp. z o.o. w K., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 7 lipca 2010 r. Nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług, - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.