Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897482

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 maja 2011 r.
I SA/Kr 1846/09

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Inga Gołowska (spr.), Sędziowie: WSA Maja Chodacka, WSA Piotr Głowacki, Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2011 r., sprawy ze skargi R.M., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 26 października 2009 r. Nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r., - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.