I SA/Kr 172/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

I SA/Kr 172/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796511

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. I SA/Kr 172/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek (spr.).

Sędziowie WSA: Maja Chodacka, Wiesław Kuśnierz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, w dniu 26 lipca 2017 r., sprawy ze skargi J.B., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 12 grudnia 2016 r. nr (...), w przedmiocie zaliczenia wpłaty, - skargę oddala -,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.