Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802810

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 16 listopada 2017 r.
I SA/Go 395/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sędziowie WSA: Alina Rzepecka, Krystyna Skowrońska-Pastuszko (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 r. na rozprawie sprawy ze skargi D.L., R.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.