I SA/Go 34/22, Spłata zobowiązania zaciągniętego przez osobę trzecią a koszt uzyskania przychodu. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Go 34/22, Spłata zobowiązania zaciągniętego przez osobę trzecią a koszt uzyskania przychodu. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3339618

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.