Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914490

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 16 września 2010 r.
I SA/Go 317/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Grzęda.

Sędziowie WSA: Anna Juszczyk-Wiśniewska (spr.), Dariusz Skupień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2010 r. sprawy ze skargi "Q" Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu należności celnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.