Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892917

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 stycznia 2011 r.
I SA/Gl 859/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Wojciech Organiściak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi W. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.