I SA/Gl 677/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

I SA/Gl 677/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2824289

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 stycznia 2015 r. I SA/Gl 677/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Randak.

Sędziowie WSA: Paweł Kornacki (spr.), Bożena Pindel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi H. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku od spadków i darowizn. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.