Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884284

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2012 r.
I SA/Gl 635/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej.

Sędziowie: NSA Eugeniusz Christ, WSA Bożena Pindel (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi k.c. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.