I SA/Gl 1433/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992055

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2018 r. I SA/Gl 1433/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel.

Sędziowie WSA: Agata Ćwik-Bury (spr.), Anna Tyszkiewicz-Ziętek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi D. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.