I SA/Gl 1427/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812060

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 czerwca 2016 r. I SA/Gl 1427/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Kozłowska, Bożena Pindel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi O. G. (G.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.