Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855939

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 października 2014 r.
I SA/Gd 928/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sędziowie WSA: Irena Wesołowska, Ewa Wojtynowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 października 2014 r. sprawy ze skargi A S.A. z siedzibą w na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 31 marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.