Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897924

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 maja 2011 r.
I SA/Gd 871/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka.

Sędziowie: NSA Małgorzata Tomaszewska (spr.), WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 maja 2011 r. sprawy ze skargi Z. H. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 25 czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.