Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894611

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 marca 2011 r.
I SA/Gd 40/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.).

Sędziowie: NSA Ewa Kwarcińska, WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 marca 2011 r. sprawy ze skargi P.J. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.