Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978586

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 lutego 2016 r.
I SA/Gd 1885/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sędziowie WSA: Marek Kraus, Ewa Wojtynowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A. K. na postanowienie M. F. z dnia 23 listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.