Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840407

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 grudnia 2015 r.
I SA/Gd 1454/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń (spr.).

Sędziowie WSA: Marek Kraus, Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w z dnia 13 lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.