I SA/Gd 1240/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3138150

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 października 2019 r. I SA/Gd 1240/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.).

Sędziowie WSA: Marek Kraus, Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 października 2019 r. sprawy ze skargi T. R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia 15 kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r. oraz I i II kwartał 2016 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.