I SA/Bk 529/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku - OpenLEX

I SA/Bk 529/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796602

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 lipca 2017 r. I SA/Bk 529/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.).

Sędziowie: NSA Mieczysław Markowski, WSA Jacek Pruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 lipca 2017 r. sprawy ze skargi Powiatu S. na negatywną ocenę wniosku dokonaną przez Lokalną Grupę D. - F. w S. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie dofinansowania operacji pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu S." oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.