Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858361

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 2 grudnia 2014 r.
I SA/Bk 477/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mieczysław Markowski.

Sędziowie WSA: Urszula Barbara Rymarska, Jacek Pruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "B" Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) lipca 2014 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj i czerwiec 2012 r. postanawia: wyłączyć sędziego WSA Wojciecha Stachurskiego od orzekania w niniejszej sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.