I SA/Bk 1331/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812030

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 maja 2016 r. I SA/Bk 1331/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.).

Sędziowie WSA: Paweł Janusz Lewkowicz, Jacek Pruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 maja 2016 r. sprawy ze skargi T. O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące sierpień i wrzesień 2011 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.