Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885384

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2012 r.
I SA/Bd 889/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wiśniewska.

Sędziowie WSA: Ewa Kruppik-Świetlicka (spr.), Dariusz Dudra.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 listopada 2012 r. sprawy ze skargi Z. Z. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.