Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2827827

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 marca 2015 r.
I SA/Bd 562/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Łent.

Sędziowie WSA: Leszek Kleczkowski, Ewa Kruppik-Świetlicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 marca 2015 r. sprawy ze skargi M. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.